Plakat. Informacja wizualna opowiadająca o wydarzeniach/ spotkaniach/ kampaniach społecznych, udzielająca podstawowych informacji i zachęcająca do uczestnictwa.